Obchodní podmínky

Cena dopravy : 

Zboží doručujeme pouze v rámci České republiky .

Cena přepravy :

- kurýrem GLS se pohybuje v rozmezí 90,- Kč až 230,- Kč včetně DPH dle váhy zboží.

- kurýrem ZÁSILKOVNA 59.- Kč včetně DPH - maximální hmotnost zásilky je 5kg.

- Českou poštou 70.- Kč včetně DPH - odesíláme pouze polepy Favorit a Eska 

Balné neúčtujeme.

Při objednávce nad 5 000,- včetně DPH je poštovné a balné zdarma.
Zboží odesíláme prostřednictvím kurýrů GLS, Zásilkovna.cz a Českou poštou, kteří zboží doručí na místo určení po převzetí zpravidla do 24 hodin.

Platba zboží :

Objednané zboží je možné zaplatit těmito způsoby:
• platba na dobírku (cena dobírky 30.- Kč v četně DPH) - zboží je odesláno kurýrem GLS, ZÁSILKOVNOU nebo Českou poštou a peníze jsou inkasovány dopravcem při předání zboží v hotovosti .
• platba převodem na účet - zákazník je mailem příp. telefonicky vyzván k provedení úhrady na náš účet u Raiffeisenbank , číslo účtu 6677454001 / 5500, jako variabilní symbol uveďte číslo objednávky. Po připsání částky na účet bude zboží okamžitě expedováno zákazníkovi dle požadavku dopravy.
• platba v hotovosti - tento typ platby je možné uplatnit při osobním odběru na provozovně. Neplatí se žádné poštovné ani balné. Zboží je možné si vyzvednout až po potvrzení pracovníka obchodu, že je zboží připraveno k odběru. Na provozovně je platba možná pouze v hotovosti.

Odesílané zboží je pojištěné a za jeho stav ručí dopravce. Pokud k Vám dorazí zásilka viditelně poškozená, zboží nepřebírejte a sepište s dopravcem reklamační protokol.

Záruka : 

Na všechny výrobky u nás zakoupené je standardní záruční doba 24 měsíců. Spolu se zbožím Vám v zásilce zašleme i potvrzený záruční list, který uplatníte při případné reklamaci, proto doporučujeme tento dokument pečlivě uschovat. Bez platného záručního listu Vám bohužel reklamace nemůže být uznána.

Veškeré ceny produktů uvedených na stránkách kolazwebu.cz jsou zobrazeny s DPH.

Technická specifikace a popis produktu je převzat od výrobce nebo od dovozce do ČR. Za případné chyby nenese Kolazwebu.cz odpovědnost.

U některého zboží plní funkci záručního listu doklad o koupi, proto tento doklad pečlivě uschovejte.

Reklamace : 

Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dní ode dne, kdy od Vás zboží obdržíme.

Reklamace zboží v záruce se v běžných případech řeší opravou nebo výměnou. Opravené nebo vyměněné zboží je zasláno na náklady prodávajícího. V případě, že oprava nebo výměna není možná, je zákazníkovi zasláno zboží nové nebo bude zaslán dobropis ve výši prodejní ceny, která je plnohodnotnou náhradou reklamovaného produktu zpět na adresu zákazníka.

Co je nutné k vyřízení reklamace poslat?

Zboží je nutné doručit s přesným popisem závady a jejího vzniku a Vašim podpisem, potvrzeným záručním listem (byl-li se zbožím dodán) a doklad o koupi zboží.
Tyto dokumenty a zboží, u kterého chcete reklamaci uplatnit zašlete na naši adresu:

Petra Plimlová-kolazwebu.cz
Osvobození 462

33808 Zbiroh

Uvádějte, prosím, Vaše telefonní číslo nebo e-mail, abychom Vás mohli flexibilně kontaktovat o stavu reklamace.

Reklamované zboží v záruční lhůtě musí být k reklamaci dodáno včetně veškerého příslušenství, které bylo v balení u výrobku, nesmí být mechanicky poškozeno.
Opravené zboží Vám bude zasláno na naše náklady nebo po telefonické dohodě je možné zboží osobně vyzvednout. 

Na co se reklamace nevztahuje?

Reklamace nelze uplatnit na škody způsobené neodborným používáním zboží,mechanickým poškozením či jeho opotřebením v důsledku užívání. 

 

Jak postupovat v případě, že Vám dopravce doručil poškozenou zásilku?

Odesílatel odpovídá za náležité zabalení zboží. Jestliže je balík jakkoliv zvenčí poškozen, například je roztržená krabice, můžete odmítnout balík převzít. GLS pak vrátí balík do depa a předá informaci odesílateli. V případě zjevného poškození balíku můžete při doručení zkontrolovat jeho obsah. Doručující řidič zaznamená tuto kontrolu do protokolu, který vyhotoví společně s Vámi (“Škodový zápis”).

Jestliže převezmete zvenčí neporušený balík a po jeho otevření zjistíte, že obsah je poškozen, reklamaci uplatněte přímo u odesílatele - www.kolazwebu.cz . 

 Vrácení zboží do 14 dnů :

- Kupující fyzická osoba, které bylo zboží zasláno má dle zákona 89/2012 Sb. má právo na odstoupení od smlouvy v době maximálně do 14dnů . Pro odstoupení od smlouvy je nutné splnit následující podmínky:

-  Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží prostřednictvím vyplněného a odesláného vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na e-mail: info@kolazwebu.cz , korespondenčně na adresu : Petra Plimlová-www.kolazwebu.cz, Osvobození 462, 33808 Zbiroh

-Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, a to na své náklady.

- Zboží by měl Kupující spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

-  Zboží nesmí být jakkoliv poškozeno a nesmí jevit známky používání či opotřebení.


- Zboží doporučujeme zaslat pojištěné a doporučeně. (Doporučeně neznamená na dobírku!)


- Po obdržení vráceného zboží, bude částka odpovídající prodejní ceně zboží snížená o náklady na přepravu zaslána na adresu kupujícího.


 -  Kupující nemůže odstoupit od smluv při dodávce zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

Pokud kupující splnil veškeré náležitosti a byl mu přiznán nárok na vrácení peněz, tak jsou finanční prostředky vráceny výhradně prostřednictvím bankovního převodu, proto je nutné vždy uvést bankovní spojení (číslo účtu a kód banky), na který si přejete prostředky vrátit. 

Práva a povinnosti prodávajícího:

a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a dodat objednané zboží v nejkratším možném termínu dle propozic objednatele.
b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné. Prodávající je povinen takto s nimi zacházet.
c) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
d) Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (dlouhodobě nedostatkové zboží).
e) Uvedené ceny platí v den objednání.
f) Fotografie a popisy se někdy mohou od dodaných výrobků lišit.
Práva a povinnosti kupujícího
a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
c) Podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 má kupujíci právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Peníze za vrácené zboží posíláme výhradně bankovním převodem. Prosím uvádějte číslo Vašeho účtu společně s vráceným zbožím.

d) Odpovědnost prodávajícího: prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, chybí-li toto ujednání, že má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné. 

    -věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;  

    - projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn        uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno     jinak, to se však netýká opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

    - právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud    kupující vadu sám způsobil.

e) Podstatné porušení smlouvy:

      - vyskytne-li se vada v uvedené lhůtě 6měsíců a je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

         -na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady              nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to                  možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez            zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
       - na odstranění vady opravou věci;
       - na přiměřenou slevu z kupní ceny
       - na odstoupení od smlouvy
      kupující sdělí prodejci, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.       Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se   ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může   kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

  Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

  Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit    její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání     nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 f) Nepodstatné porušení smlouvy:
   Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z       kupní ceny.

   Pokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí. Jiné     vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

    Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny,         anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

  g) Porušení smlouvy obecně
     Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně       užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (třetí reklamace stejné vady) nebo pro větší počet vad (alespoň 3 vady současně). V takovém případě má kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

  

Objednávka zboží :

Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednání s nákupním řádem Kolazwebu.cz. Po odeslání objednávky se zákazníkovi automaticky odešle kopie objednávky na jeho e-mail adresu. Součástí objednávky bude také číslo objednávky, které je nutné uvádět při komunikaci s pracovníky internetového obchodu. Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky, nebo nedorazí kopie objednávky na zadaný email, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.


Dodací lhůty zboží : 

Nabídka našeho internetového obchodu zahrnuje mnoho dodavatelů, kteří mají různé dodací lhůty. Z tohoto důvodu není možné určit přesnou dobu dodání zboží. Snažíme se všechny objednávky vyřídit co nejrychleji k Vaší plné spokojenosti.  Zavazujeme se dodat zboží nejpozději do 30dnů od uzavření kupní smlouvy (nebude-li oběma stranami výslovně domluven jiné datum) . Obvyklá doba dodání je 1 - 10 pracovních dní. V případě nedostatku některé položky objednávky nebo určité velikosti, barvy nebo typu zboží Vás budeme neprodleně informovat a domluvíme se na dalším postupu. Pokud není domluveno jinak, odesíláme objednávky kompletní.

Veškerá jízdní kola jsou odesílána v krabici, kde je podle velikosti balení demontováno přední kolo, sedlo, řidítka a pedály.

EET :

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.


Zde uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží v internetovém obchodě kolazwebu.cz a zákazník s nimi souhlasí při nákupu v našem obchodě .

 

RECENZE : 

Recenze nejsou ověřené a nemusí pocházet od našeho zákazníka.


Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

(dále jen „Zásady“)

Tyto Zásady doplňují Obchodní podmínky pro eshop Kolazwebu.cz

I. Úvodní ustanovení

 1. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:
  1. Provozovatelem  Petra Plimlová - Kolazwebu, IČ: 66341264, Osvobození 462, 338 08  Zbiroh, Česká republika, e-mail: info@kolazwebu.cz,
  2. Osobními údaji jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby.
 2. Provozovatel jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Uživatele (jak je tento definován níže) souvisejících se zpracováním jejich Osobních údajů.
 3. Provozovatel je konzultantem v oblasti ochrany osobních údajů a za tímto účelem provozuje eshop www.kolazwebu.cz , V rámci této služby jsou Provozovatelem zpracovávány Osobní údaje:
  • v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb Provozovatele, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy s Provozovatelem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou; a
  • za účelem/účely uvedenými níže v bodě 4.
 1. Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:
  • plnění smlouvy a poskytování služeb;
  • splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační);
  • marketingové a obchodní nabídky služeb Provozovatele  
  • ochranu práv a právem chráněných zájmů správce (oprávněný zájem).
 2. Provozovatel je správcem Osobních údajů. Osobní údaje nejsou zpracovávány žádným jiným subjektem. Ke zpracovávaným Osobním údajům bude mít přístup pouze správce.

II. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

 1. Na fyzické osoby, které vyplní a odešlou Provozovateli vyplněný objednávkový formulář z informačního webu www.kolazwebu.cz (dále jen „Uživatel“), se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a další příslušné právní předpisy.
 2. Uživatel bere na vědomí, že odesláním vyplněného objednávkového formuláře započne zpracovávání Osobních údajů Provozovatelem.
 3. Pokud Uživatel neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.
 4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu.
 5. V případě uzavření smlouvy dle Obchodních podmínek Provozovatele budou Osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu následujících 36 měsíců pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů Provozovatele. Oprávněným zájmem Provozovatele je řádné a včasné plnění dohodnutého smluvního závazku mezi Provozovatelem a Uživatelem a plnění zákonných povinností, které Provozovateli ze smluvního vztahu mezi ním a Uživatelem vyplývají.
 6. Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje (kromě e-mailové adresy a telefonního čísla) dále zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem.  
 7. Osobní údaje – telefonní číslo a e-mail- budou zpracovávány pro účely marketingových a obchodních sdělení po dobu evidence Uživatele dle článku II. odst. 5 a dále po dobu 12 měsíců po jejím skončení, pokud nebude souhlas kdykoliv Uživatelem odvolán.
 8. Po uplynutí lhůty uvedené v článku II. odst. 4, odst. 5, 6 a 7 Provozovatel Osobní údaje zlikviduje.
 9. Uživatel  je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje.
 10. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.
 11. Osobní údaje Uživatelů nebudou předávány žádným třetím osobám, do třetí země ani mezinárodní organizaci.
 12. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.
 13. Uživatel bere na vědomí, že jeho osobní údaje jsou uloženy v datacentrech společnosti IRISOFT SYSTEMS, s.r.o.. Provozovatel využívá služby, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů.
 14. Uživatel bere na vědomí, že může docházet k ukládání cookies společnosti Google LLC na jeho zařízení.

III. Práva Uživatele související se zpracováváním

 1. Uživatel má právo svůj souhlas (v případech, kde zpracování Osobních údajů probíhá na základě souhlasu) se zpracováním poskytnutých Osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti Provozovatelem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).
 2. Uživatel má dále právo:
  • požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům;
  • na opravu poskytnutých Osobních údajů;
  • na výmaz poskytnutých Osobních údajů;
  • na omezení zpracování Osobních údajů; a
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 3. V případě, že by se Uživatel domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat Provozovatele o vysvětlení a to e-mailem na adresu info@kolazwebu.cz;
  • vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu info@kolazwebu.cz, aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje Uživatele. Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má Uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Uživatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 4. Požádá-li Uživatel o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti Provozovatelem na adrese info@kolazwebu.cz.
 5. Pokud Uživatel uplatní právo na přístup k Osobním údajům v elektronické formě, Provozovatel mu požadované informace poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže Uživatel požádá o jiný způsob poskytnutí informací.
 6. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Uživatelem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.
 2. Uživatelé, kteří prostřednictvím objednávkového formuláře poskytnou své Osobní údaje za účelem uzavření smlouvy s Provozovatelem či poskytnou souhlas se zpracováním Osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a Provozovatel jejich činnost nijak neřídí.
 3. Znění Zásad může Provozovatel změnit či doplňovat. O každé takové změně Provozovatel informuje Uživatele  e-mailem nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.
 4. Tyto Zásady nabývají účinnosti 20.05. 2018.
Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení